Privacy statement

Kenniscentrum Wind op Zee is een onderdeel van de Maritime Campus Netherlands. Een van de doelstellingen van Kenniscentrum Wind op Zee is het faciliteren van een betere zichtbaarheid van mogelijkheden in de offshore windenergie. Hiertoe is de Talentpool Wind op Zee gelanceerd. Deze talentpool is bedoeld om talent met het bedrijfsleven te matchen.

Dat doen wij door het bedrijfsleven en organisaties werkzaam in de offshore windenergiesector een platform te bieden (buiten hun eigen corporate websites om) om zichtbaar te maken wat voor mogelijkheden zij studenten bieden op het gebied van stageplaatsen, afstudeer- en/of onderzoeksopdrachten.

Alle persoonlijke informatie welke nodig is voor het maken van een match tussen een student en een bedrijf of organisatie zal door Kenniscentrum Wind op Zee niet anders worden gebruikt dan voor analyse van het gebruik van de website en de effectiviteit hiervan. In geen geval zal deze informatie door Kenniscentrum Wind op Zee worden gedeeld met anderen.

Met deze uitzondering:
Op de site kan door de bezoekende student via direct gelinkte mail contact worden gelegd met deelnemende bedrijven en organisaties als het gaat om solliciteren naar de opengestelde "vacatures" in de vorm van stageplaatsen, afstudeer- dan wel onderzoeksopdrachten.  

De informatie welke door middel van het gebruik van de site naar een deelnemer (bedrijf of organisatie) van de site wordt doorgestuurd in verband met het maken van de match voor een specifieke stageplaats, afstudeer- of onderzoeksopdracht, valt op het moment van automatisch doorsturen onder het privacy beleid van die specifieke deelnemer en niet langer onder het privacy beleid van Kenniscentrum Wind op Zee.

Het Kenniscentrum Wind op Zee hecht er waarde aan de gebruikers van de site hierop te wijzen.

Kenniscentrum Wind op Zee kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden vanaf het moment van doorsturen van gegevens door de gebruiker aan deelnemende bedrijven en/of organisaties.